Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:
  1. Sterylizator plazmowy – nr fabryczny: 995250 STERRAD 100S, rok produkcji 1999,
  2. Sterylizator plazmowy – nr fabryczny: 005991 STERRAD 100S, rok produkcji 2000,
  3. Aparat RTG – nr fabryczny: SM 30094 Polyrad Premium, rok produkcji 2008,
  4. Aparat RTG – nr fabryczny: P3- 152 Practix 160, rok produkcji 2004,
  5. Miernik dawki promieniowania do aparatu RTG –  nr fabryczny: (brak nr) Vacu Dap 2002, rok produkcji 2007
  6. Fantom wodny – nr fabryczny( brak nr) KIM), rok produkcji 2007,
I. Przedmiot przetargu.
1. Sterylizator plazmowy – nr fabryczny: 995250 STERRAD 100S, rok produkcji 1999, producent JOHNSON & JOHNSON,
Cena wywoławcza: 16 329,60 zł brutto.
2. Sterylizator plazmowy – nr fabryczny: 005991 STERRAD 100S, rok produkcji 2000,
producent JOHNSON & JOHNSON,
Cena wywoławcza: 27 216,00 zł brutto.
3. Aparat RTG – nr fabryczny: SM 30094 Polyrad Premium, rok produkcji 2008,
producent: Radiologia S.A. Hiszpania
Cena wywoławcza: 48 600,00 zł brutto.
4. Aparat RTG – nr fabryczny: P3- 152 Practix 160, rok produkcji 2004, producent: Philips,
Cena wywoławcza:  3 000,00 zł brutto.
5. Miernik dawki promieniowania do aparatu RTG –  nr fabryczny: (brak nr) Vacu Dap 2002, rok produkcji 2007, producent: Vacu Tec Mess,
Cena wywoławcza: 1 500,00 zł brutto.
6. Fantom wodny – nr fabryczny( brak nr) KIM), rok produkcji 2007, producent: Scanditronix/ Wellhofer.
Cena wywoławcza: 750,00 zł brutto.
Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 857488493 z Panem Aleksandrem Grześ- Sekcja Aparatury Medycznej, jak również uzyskać informacje na temat stanu technicznego urządzeń.
II. Szczegółowe warunki przetargu.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu wraz z załącznikami umieszczony na stronie internetowej Szpitala: www.sniadecja.pl. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami.
III. Wadium.
Nie przewiduje się wniesienia wadium.
IV. Kryteria oceny ofert.
Cena – 100%
V. Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 08.10.2015 (czwartek) godz. 11,00 w Kancelarii SPZOZ WSZ (Budynek Administracyjny, pok. nr 12).
VI. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2015 o godz. 11,15 w Sali Konferencyjnej SPZOZ WSZ (Budynek Administracyjny, pok. nr 16).
SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.
Pliki do pobrania: