Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne oraz pielęgniarstwo operacyjne

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego - pielęgniarstwo anestezjologiczne oraz pielęgniarstwo operacyjne

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne oraz pielęgniarstwo operacyjne w lokalizacji SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, ogłoszony w dniu 28.10.2013 r.

Rodzaj świadczeń: lecznictwo szpitalne

Zakres świadczeń: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsługi Bloku Operacyjnego – pielęgniarstwo anestezjologiczne oraz pielęgniarstwo operacyjne

 

Dyrektor Szpitala
Urszula Łapińska

Białystok, dnia 07 listopada 2013r.