Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/2021

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 25/2021 ogłoszony 29.07.2021 r.
w zakresie :

  1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki lekarskiej na rzecz pacjentów  Oddziału Ortopedyczno – Urazowego, Poradni Ortopedyczno -Urazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Białystok, 30.07.2021 r.