Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych dla Szpitala

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych dla Szpitala

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych dla Szpitala

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, 15-950 Białystok, strona internetowa: www.sniadecja.pl, zaprasza zainteresowanych wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obsługi serwisowej drukarek laserowych monochromatycznych eksploatowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku obejmująca dzierżawę urządzeń, przeglądy, naprawy i konserwacje oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych w tym między innymi tonerów i bębnów światłoczułych w zamian za ryczałt miesięczny oraz opłatę miesięczną, wyliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków ponad ustalony limit.

 

Warunki szczegółowe:

 • Zapytanie dotyczy do 50 drukarek laserowych monochromatycznych.

 • Zamawiający zastrzega, iż 50 drukarek laserowych monochromatycznych stanowi przybliżoną liczbę urządzeń przewidzianych do wydzierżawienia w okresie trwania umowy.

 • Umowa z czasem obowiązywania od 01.08.2016r do 31.07.2018r.

 • Umowa przewiduje dzierżawienie drukarek w okresie 24 miesięcy.

 • Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego dostarczania drukarek na wezwanie zamawiającego w liczbie zgodnej z otrzymanym zamówieniem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od momentu otrzymania zamówienia.

 • Drukarki będą dostarczane przez Wykonawcę do magazynu głównego Szpitala ul. Skłodowskiej–Curie 25.

 • Wykonawca zapewnia płynną i nieprzerwaną pracę dzierżawionych urządzeń poprzez obsługę serwisową oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów oraz bębnów światłoczułych.

 • Czas przystąpienia do naprawy, od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub mailowego przez Wykonawcę, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

 • Na czas naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.

 • Wykonawca dostarczy tonery zapasowe w liczbie co najmniej 20% urządzeń każdego dzierżawionego modelu umożliwiające natychmiastową wymianę tonera przez pracowników Zamawiającego.

 • Rozliczenie następuje poprzez ryczałt na urządzenie wynoszący średnio 1000 stron/miesiąc na dzierżawione urządzenie.

 • Rozliczeniu liczby stron wydruków wykraczających ponad ryczałt zachodzi jedynie w przypadku przekroczenia łącznego ryczałtu liczonego: liczba faktycznie dzierżawionych urządzeń x 1000 stron.

 • Rozliczenie wydruków wykraczających ponad ryczałt odbywa się poprzez raport potwierdzony wydrukiem liczników dzierżawionych drukarek .

 • Minimalne wymagania techniczne dotyczące drukarek zostały określone w formularzu ofertowym.

 

 

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Robert Tołwiński tel. 85-74-88-521 informatyka@sniadecja.pl

 

Oferta zostanie wybrana w oparciu o:

 • cena za ryczałt na urządzenie obejmujący wydruk 1000 stron/miesiąc

 • cena za wydruk 1 strony ponad ryczałt

 

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 29.06.2016r. do godz. 15.00 w siedzibie Szpitala. Budynek Administracji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 – kancelaria, pok. nr 12.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie

 • Otwarcie ofert odbędzie się 30.06.2016r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.

 • Wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się do 30.06.2016r. do godz.15:00, informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Szpitala.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


 

Białystok dnia 24.06.2016r.

Pliki do pobrania: