Jesteś na stronie: Projekt LT-PL-1R-042: seminaria dla dzieci, promujące profilaktykę zdrowotną i zdrowy tryb życia

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść

Projekt LT-PL-1R-042: seminaria dla dzieci, promujące profilaktykę zdrowotną i zdrowy tryb życia

Projekt LT-PL-1R-042: seminaria dla dzieci, promujące profilaktykę zdrowotną i zdrowy tryb życia

 

W ramach projektu LT-PL-1R-042 „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” w marcu 140 dzieci w wieku szkolnym wzięło udział w seminariach promujących profilaktykę zdrowotną i zdrowy tryb życia. Uczniowie szkół podstawowych i wychowankowie świetlic środowiskowych uzyskali wiedzę na temat zasad codziennej higieny, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej.

5 seminariów edukacyjnych dla dzieci przeprowadził w ramach projektu „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski”Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego.
 
Zgodnie z założeniami projektu, seminaria promujące profilaktykę zdrowotną i zdrowy tryb życia skierowane były między innymi do dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczniowie szkół podstawowych i wychowankowie świetlic środowiskowych uzyskali wiedzę na temat zasad codziennej higieny, zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. To ważne czynniki dla kształtowania postaw prozdrowotnych wśród dzieci, a uzyskana wiedza powinna procentować w dorosłym życiu.

W seminariach uczestniczyły dzieci z Zespołu Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, ze świetlic środowiskowych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” i Stowarzyszenia Droga oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5.

W seminariach uczestniczyło łącznie 140 dzieci.