Jesteś na stronie: Projekt LT-PL-1R-042 “Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Projekt LT-PL-1R-042 “Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska

Projekt LT-PL-1R-042 “Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska

 

Projekt:  LT-PL-1R-042 “Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Cel projektu: Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych skierowanych do dzieci zamieszkujących polsko – litewski obszar przygraniczny, w szczególności tych narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.

Beneficjent wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Partnerzy:

  • Instytucja Publiczna Szpital w Marijampolu,
  • Instytucja Publiczna szpital S. Kudirkasa Okręgu Alytusa
  • Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Budżet: 998221,00 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 848487,85 EUR

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

W ramach projektu: