Jesteś na stronie: Projekt LT-PL-1R-042: szkolenia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych i metod terapii dzieci

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść

Projekt LT-PL-1R-042: szkolenia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych i metod terapii dzieci

Projekt LT-PL-1R-042: szkolenia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych i metod terapii dzieci

 

Dwa szkolenia zorganizował w czerwcu w ramach projektu „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Zgodnie z założeniami projektu, szkolenia dotyczyły wybranych problemów zdrowotnych i metod terapii dzieci.

11 czerwca uczestnicy pogłębiali wiedzę z diagnostyki wad serca u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii, z kolei tematem szkolenia 26 czerwca były najnowsze metody terapii oddechowej u wcześniaków.

Wady serca występują u 1% noworodków, niektóre z nich ujawniają się tuż po urodzeniu, inne w późniejszym okresie. Te wrodzone stanowią około 20% przyczyn wczesnych zgonów noworodków. Prawidłowa diagnoza, w tym zastosowanie echokardiografii, umożliwia szybkie podjęcie leczenia.

Wcześniaki stanowią ok. 7% wszystkich noworodków, a zaburzenia oddechowe i niedotlenienie to niektóre z powikłań występujących u dzieci przedwcześnie urodzonych. Szybka i skuteczna terapia oddechowa zwiększa ich szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój.

W szkoleniach uczestniczyli głównie przedstawiciele partnerskich szpitali, łącznie 43 osoby.

Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” jest współfinansowany ze środków Programu Interreg V-A Lietuva-Polska.