Jesteś na stronie: Konferencja otwierająca projekt „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii”

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Konferencja otwierająca projekt "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii"

Konferencja otwierająca projekt

W dniach 20 – 21 lipca 2021 roku odbyła się w Białymstoku konferencja otwierająca projekt LT-PL-5R-407 Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii. Podczas spotkania w Białymstoku goście z partnerskich Szpitali, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych rozmawiali o opiece medycznej warunkach pandemii w obszarze przygranicznym Litwy i Polski.

W konferencji wzięło udział 11 gości z Litwy oraz 29 z Polski. Podczas obrad oraz konferencji prasowej zaprezentowane zostały cele i działania projektu oraz planowane rezultaty. Konferencja była także okazją do poznania zaangażowanych w realizację projektu oddziałów i ich problemów związanych z opieką nad pacjentami, także tymi wrażliwymi (starszymi, przewlekle chorymi), w warunkach pandemii. Drugiego dnia konferencji goście zwiedzili Szpital, między innymi Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego, na potrzeby którego kupowany jest sprzęt w ramach projektu.