Jesteś na stronie: Projekt LT-PL-5R-407 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa –Polska

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Projekt LT-PL-5R-407 "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii" realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa –Polska

Projekt LT-PL-5R-407

Cel projektu: poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych w warunkach pandemii COVID-19 dla mieszkańców pogranicza litewsko-polskiegoBeneficjent Wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w BiałymstokuPartner:Instytucja Publiczna Szpital w TaurogachBudżet:562753,07EURWartość dofinansowaniaz EFRR:478340,10EUROkres realizacji:01.03.2021-31.08.2022