Jesteś na stronie: Projekt LT-PL-5R-407 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa –Polska

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Projekt LT-PL-5R-407 "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii" realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa –Polska

Projekt LT-PL-5R-407

Projekt: LT-PL-5R-407 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Litwa –Polska

Cel projektu: poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych w warunkach pandemii COVID-19 dla mieszkańców pogranicza litewsko-polskiego

Beneficjent Wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Partner: Instytucja Publiczna Szpital w Taurogach

Budżet: 562753,07 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 478340,10 EUR

Okres realizacji: 01.03.2021-31.08.2022

 

 

W ramach projektu: