Jesteś na stronie: Zakończyliśmy działania projektowe!

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść

Zakończyliśmy działania projektowe!

Zakończyliśmy działania projektowe!
Z końcem sierpnia nasz projekt dobiegł końca. Ostatnie miesiące realizacji przeznaczyliśmy na działania miękkie.
 
W lipcu 2022 r. zorganizowaliśmy dwa szkolenia w Białymstoku dla personelu medycznego partnerskich szpitali z zakresu diagnostyki COVID-19 oraz diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego. W lipcu i sierpniu przedstawiciele naszego Szpitala uczestniczyli także w dwóch podobnych szkoleniach i warsztacie wymiany doświadczeń dotyczący bezpieczeństwa pacjentów, w szczególności starszych i z chorobami przewlekłymi oraz personelu medycznego podczas pandemii COVID-19 w Taurogach.
 
Grupa Robocza COVID-19 z partnerskich szpitali, przy udziale organizacji pozarządowych, na bazie procedur stosowanych w obu szpitalach przygotowała „księgę procedur” sanitarnych i organizacyjnych, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe. W konsultacjach Grupy Roboczej wzięli udział przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenia Wspierania Pacjentów Chorych na Raka Pola, Stowarzyszenia Diabetyków Insula w Taurogach, Domu opieki Lauksargiai, Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Taurogach. „Księga procedur” w języku polskim i litewskim została umieszczona na stronach internetowych Partnerów oraz rozesłana do innych instytucji medycznych, także tych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
 
W dniach 25-26 sierpnia 2022 r. ośmioro przedstawicieli naszego Szpitala uczestniczyło w konferencji zamykającej projekt w Taurogach. Podsumowaliśmy zrealizowane działania, wróciliśmy do tematów związanych z COVID-19 oraz omówiliśmy kierunki współpracy w ramach przyszłych projektów.