Jesteś na stronie: Telefony w Administracji

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Kontakt

Telefony w Administracji

Centrala telefoniczna – 85 74 88 100

Dyrekcja – 85 74 88 500, 501, 503, fax 85 74 88 502, e-mail: sekretariat@sniadecja.pl

Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa – 85 74 88 506, e-mail: m.strankowska@wp.pl

Przełożona Pielęgniarek – 85 74 88 512

Z-ca Dyrektora Ekonomicznych – 85 74 88 508

Rzecznik Prasowy : Rafał Tomaszczuk –  85 74 88 523 / 533 328 084, e-mail: rtomaszczuk@sniadecja.pl

 

Dział Administracji

Kierownik – 85 74 88 510, e-mail: administracja@sniadecja.pl

Kancelaria – 85 74 88 561, e-mail: kancelaria@sniadecja.pl

Sekcja Organizacji – 85 74 88 358, e-mail: organizacja@sniadecja.pldzial.org_wsz@o2.pl

Sekcja Zamówień Publicznych – tel. 85 74 88 531, fax. 85 74 88 593, e-mail: zamowienia.publ@sniadecja.pl, zamowienia.wsz@gmail.com

Sekcja Zaopatrzeniowo-Magazynowa – tel/fax 85 74 88 518, e-mail: zaopatrzenie@sniadecja.pl

Magazyn Główny – tel/fax 85 74 88 414, e-mail: magazyn@sniadecja.pl

Archiwum Medyczne – 85 74 88 409, e-mail: archiwum@sniadecja.pl

Udostępnianie dokumentacji medycznej – 85 74 88 532, e-mail: dok.medyczna@sniadecja.pl

 

Dział Ekonomiczny

Sekcja Finansowo-Księgowa – 85 74 88 520, e-mail: ksiegowosc@sniadecja.plwsz.ksiegowosc@gmail.com

Sekcja Kosztów – 85 74 88 522

Sekcja Inwentaryzacji – tel/fax 85 74 88 524, e-mail: inwentaryzacja@sniadecja.pl

Kasa – 85 74 88 513

 

Dział Zatrudnienia i Płac

Kierownik – 85 74 88 507, e-mail: kadry@sniadecja.pl

Kadry – 85 74 88 528

Płace – 85 74 88 516, 85 74 88 517

 

Dział Inwestycji

Kierownik – 85 74 88 527, e-mail: inwestycje@sniadecja.pl

Sekcja Eksploatacyjna – 85 74 88 546

d/s Konserwacji i Napraw (z wyłączeniem aparatury medycznej) – 85 74 88 553, 85 74 88 554, 85 74 88 548

Dyżurny Elektryk – 85 74 88 550, 695 621 103

Dyżurny Hydraulik – 85 74 88 552, 695 621 103

 

Dział Logistyki

Kierownik – 85 74 88 535, e-mail: logistyka@sniadecja.pl

Sekcja Gospodarcza – 85 74 88 530, tel/fax 85 74 88 504, e-mail: gospodarczy@sniadecja.pl

 

Portiernia

ul. M.Skłodowskiej-Curie 25 – 85 74 88 470 (od Stacji Krwiodawstwa)

Ksero – 85 74 88 532

 

Specjalista d/s Aparatury Medycznej

Zgłaszanie napraw – 85 74 88 493, e-mail: aparatura.medyczna@sniadecja.pl

 

Dział Usług Medycznych

Kierownik – 85 74 88 534, e-mail: dum@sniadecja.pl

Pokój 14 – 85 74 88 523

Pokój 10 – 85 74 88 519

 

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Przewodniczący – 85 74 88 444

 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Przewodniczący – 85 74 88 200

Specjalista ds. Epidemiologii – 85 74 88 512

Specjalista mikrobiolog – 85 74 88 337

 

Dział Informatyki – 85 74 88 521, e-mail: informatyka@sniadecja.pl

Radca Prawny – 85 74 88 540

Stanowisko d/s BHP – 85 74 88 541, e-mail: bhp@sniadecja.pl

Stanowisko d/s Dietetyki – 85 74 88 305, e-mail: dietetyka@sniadecja.pl

Stanowisko d/s Obronnych – 85 74 88 521

Stanowisko d/s Programów Unijnych – 85 74 88 542, e-mail: programy.ue@sniadecja.pl

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” – 85 74 88 526

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – 85 74 88 398

„NAPRZÓD” Administracja – 85 74 88 298