Jesteś na stronie: Szpitalny Oddział Ratunkowy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Oddziały i poradnie

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Fouad Aljanabi

Zastępca lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym: lek. Lech Lasota

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nowelizacja z 2021r.).

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje: 10 łóżkami z monitorowaniem czynności życiowych oraz salą obserwacyjną ogólną z 10 łóżkami, salą intensywnej terapii, salą do wstępnej resuscytacji oraz 11 stanowiskami konsultacyjnymi. Posiada aparaturę medyczną do ratowania zdrowia i życia. Jego lokalizacja zapewnia szybką komunikację z Blokiem Operacyjnym, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałami Chirurgicznymi.

W oddziale są wszystkie obszary funkcjonalne przewidziane dla tego rodzaju jednostek. Prowadzą do niego dwa wejścia : wejście dla pieszych przystosowane dla wózków inwalidzkich oraz przelotowy, zamykany podjazd dla ambulansów.

Z pojazdu dla ambulansów automatycznie otwierane drzwi prowadzą do obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, w których jest stanowisko rejestratora medycznego, 3 izolatki( wyposażone w sprzęt do intensywnej terapii) dla pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej oraz pomieszczenie dekontaminacji, dostępne także bezpośrednio z pojazdu. Z tego obszaru pacjent przywieziony transportem sanitarnym kierowany jest bezzwłocznie do obszaru obserwacyjno-zabiegowego.

Przy wejściu dla pieszych, prowadzących do obszaru konsultacyjnego, jest punkt zgłoszeń nagłych zachorowań, rejestracja planowanych przyjęć do szpitala, poczekalnia oraz sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • na każdej zmianie pracuje zespół 10 lekarzy, 20 pielęgniarek i ratowników medycznych oraz pomocniczy personel medyczny ( 1 sekretarka i 2 rejestratorów i 6 sanitariuszy),

 • przez całą dobę dostępne są konsultacje: kardiologa, anestezjologa, neurologa, chirurga ogólnego, urazowego i naczyniowego, neurochirurga, gastroenterologa, radiologa i psychiatry,

 • stosowana jest procedura przyjęcia pacjenta oparta na systemie segregacji medycznej pacjentów (TRIAGE) według 5-stopniowej skali pilności rozpoczęcia czynności przez lekarza, która określa maksymalny czas oczekiwania na lekarza,

 • funkcjonuje lekarz koordynujący udzielania świadczeń,

 • obowiązują standardy opieki pielęgniarskiej,

 • wszystkie pomieszczenia dla pacjentów są klimatyzowane,

 • dla bezpieczeństwa pacjentów prowadzony jest monitoring pomieszczeń.

 

Oddział funkcjonuje w Ogólnopolskim Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ma akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej.

 

Do SOR powinny zgłaszać się:

wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, które może być spowodowane:

 • ciężkim urazem powodujący ciężkie, rozległe, mnogie obrażenia ciała doznanym w wypadku komunikacyjnym, wypadku w szkole, podczas uprawiania sportu, w domu, upadku z wysokości itp;

 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska takim jak niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;

 • ostrym zatruciem– najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.

 • nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych objawiającym się:

 • nagłym bólem w klatce piersiowej,

 • nagłym zaburzeniem rytmu serca,

 • nagłą dusznością,

 • nagłym, silnym bólem głowy,

 • nagłą utratą przytomności/zaburzeniem świadomości,

 • napadem drgawek,

 • nagłym zaburzeniem widzenia, słuchu, czucia lub mowy,

 • nagłym, uporczywym bólem brzucha, wymiotami,

 • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,

 • nagłą wysoką gorączką – powyżej 39° C.

 

 

Nie należy zgłaszać s do SOR w celu uzyskania:

 • porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej,

 • uzyskania pomocy socjalnej,

 • wypisania recepty,

 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego,

 • zmiany opatrunków,

 • wykonania iniekcji,

 • zdjęcia szwów z rany;

 • zdjęcia opatrunków gipsowych,

 • badań za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ. Szczegółowe informacje: https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/vademecum/

 

Rejestracja w SOR:

 1. Po przybyciu do SOR należy przygotować dokument tożsamości, który ułatwi i usprawni proces rejestracji oraz przyjęcia.

 2. Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR następuje wstępna ocena przedlekarska tzw. segregacja medyczna , która kończy się przyznaniem kodu/koloru informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na poradę lekarską.

 3. Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza. O tym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

   

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod/ kolor

Opis

Czas działania*

1 – czerwony

bezpośrednie zagrożenie życia natychmiast

natychmiast

2 – pomarańczowy

wysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólem

do 10 minut

3 – żółty

pacjent wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego, stabilny hemodynamicznie

do 60 minut

4 – zielony

pacjent wymagający podstawowej diagnostyki i stosowania monoterapii, stabilny hemodynamicznie

do 120 minut

5 – niebieski

pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

do 240 minut

* Maksymalny czas, w którym po ustaleniu kodu/koloru powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym.

W czasie przebywania w SOR każdy pacjent może zostać przeniesiony z wstępnie nadanego kodu do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany jego stanu ogólnego. O przeniesieniu decyduje osoba segregująca samodzielnie bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

 

 

Lokalizacja

Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok (parter)

 

Telefony

Centrala
85 74 88 100

Ordynator
85 74 88 118

Rejestracja
85 74 88 110

Pielęgniarka Koordynująca
85 74 88 105

Dyżurka pielęgniarek
85 74 88 110

Sala łóżkowa
85 74 88 114 , 106