Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2020

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2020

 

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 393,9KB)

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia nowej misji i wizji Szpitala (PDF, 385,1KB)

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2020 (PDF, 420,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 417,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 435,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 443,6KB)

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie realizacji postanowień porozumienia o współpracy zawartego z Białostockim Centrum Onkologii (PDF, 1,3MB)

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie realizacji postanowień porozumienia o współpracy zawartego z Białostockim Centrum Onkologii – Załącznik 1 (PDF, 27,3MB)

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 441,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 457KB)

Zarządzenie NR 11/2020 z dnia 18.02.2020r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne NR 50/2011 (PDF, 848,4KB)

Zarządzenie NR 12/2020 z dnia 19.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2020 oraz powołania zespołu spisowego (PDF, 922,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 410,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 391,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 1 (PDF, 1,2MB)

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (PDF, 460,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (PDF, 444,8KB)

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 z dnia 4 marca 2020r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (PDF, 392,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej (PDF, 509,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr. 20/2020 z dnia 12 marca 2020r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w SPZOZ WSZ w Białymstoku (PDF, 338,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 z dnia 5 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 417,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 433,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 z dnia 23 marca 2020r. w Wewnętrznej karty zlecenia transportu sanitarnego (PDF, 998,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 24/2020 z dnia 23 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 415KB)

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 z dnia 23 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 461,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr. 26/2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku (PDF, 848,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr. 27/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r.  zmieniające Zarządzenie    Nr 110/2018 w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych  oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego (PDF, 892,5KB)

ZARZĄDZNIE Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 430,6KB)

ZARZADZENIE Nr 30/2020 z dnia 14 wietnia 2002 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych (PDF, 1,1MB)

ZARZĄDZNIE Nr 31/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 438,4KB)

ZARZĄDZNIE Nr 32/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 478,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej (PDF, 910,1KB)

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 422,5KB)

ZARZĄDZNIE Nr 35/2020 z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 50/2011 (PDF, 914,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 433,9KB)

ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego (PDF, 1,3MB)

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 w sprawie komisyjnego stwierdzenia śmierci mózgowej (PDF, 638,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 109/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia (PDF, 2,1MB)

ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn (PDF, 1,8MB)

ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Żywienia (PDF, 388,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek (PDF, 881KB)

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 416,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania lądowiska (PDF, 394,1KB)

ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 587KB)

ZARZĄDZENIE Nr 46/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 774,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realzacją inwestycji budowlanej (PDF, 484,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 425KB)

ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 451KB)

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu szkoleń (PDF, 370,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu szkoleń – Załącznik 1 (PDF, 1,6MB)

ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 435,9KB)

ZARZĄDZENIE Nr 53/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (PDF, 1,2MB)

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 590,9KB)

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza Szpitalnego (PDF, 435,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny technicznej (PDF, 432,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki kontroli zarządczej (PDF, 575,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki kontroli zarządczej – Załącznik 1 (PDF, 4,5MB)

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 425,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 443,2KB)

ZARZĄDZENIE Nr 60/2020 z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie przeniesienia dni wolnych (PDF, 373,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (PDF, 1,3MB)

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 397,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej – Załącznik 1 (PDF, 429,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr. 17/2020 z dnia 4 marca 2020r. (PDF, 427,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia umowy przetargowej (PDF, 497,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 413,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 66/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 476,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 419,4KB)

ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 553,2KB)

ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 427,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 z dnia 2 września 2020r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 823,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 z dnia 4 września 2020r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 950,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 z dnia 23 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 610,9KB)

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 z dnia 23 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 542,5KB)

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 454,6KB)

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 4,4MB)

ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 467,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 80/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (PDF, 1,2MB)

ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 422,1KB)

ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 845,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 88/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 735,1KB)

ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 415,1KB)

ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru (PDF, 449,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2011 (PDF, 845,2KB)

ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 72/2020 (PDF, 704,5KB)

Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 497KB)

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 72/2020 (PDF, 661,2KB)

ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 448,7KB)

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 3,9MB)

Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 432,2KB)

Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 561,8KB)

ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 454KB)

Zarządzenie Nr 107/2020 a dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 681,3KB)

ZARZĄDZENIE Nr 108/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 439,2KB)