Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2024

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2024

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2024

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2024 (PDF, 421KB)

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.  (PDF, 4.9MB)

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 972.5KB)

Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług głównego energetyka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 306.8KB)

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 2/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 323KB)

Procedura 2/2024 z dnia 13 lutego 2024r. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białystoku (PDF, 3.6MB)

Niebieska karta – A (DOCX, 34.3KB)

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej r Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 473.6KB)