Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2023

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2023

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2023

 

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja w Białymstoku (PDF, 1000.1KB)

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. (PDF, 412.4KB)

Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 1.2MB)

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 457KB)

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2023 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 392.8KB)

Załącznik do zarządzenia 5/2023 – Plan Inwentaryzacji na rok 2023 (PDF, 645KB)

Zarządzenie Nr 6/2023 s sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 450.7KB)

Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 23.02.2023 w sprawie zaktualizowania składu Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (PDF, 1.3MB)

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 27.02.2023 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Samodzielne Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 959.6KB)

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. (PDF, 502.5KB)

Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 492.9KB)

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 70-lecia Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 733KB)

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 546.4KB)

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 469KB)

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru w stanach gotowości obronnych państwa (PDF, 512KB)

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 434.1KB)

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 438.5KB)

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 453.9KB)

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 433.9KB)

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 420.6KB)

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 443.5KB)

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 752.5KB)