Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2023

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2023

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2023

 

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja w Białymstoku (PDF, 1000.1KB)

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. (PDF, 412.4KB)

Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 1.2MB)

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 457KB)

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2023 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 392.8KB)

Załącznik do zarządzenia 5/2023 – Plan Inwentaryzacji na rok 2023 (PDF, 645KB)

Zarządzenie Nr 6/2023 s sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 450.7KB)

Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 23.02.2023 w sprawie zaktualizowania składu Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (PDF, 1.3MB)

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 27.02.2023 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Samodzielne Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 959.6KB)

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. (PDF, 502.5KB)

Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 492.9KB)

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 809.9KB)

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 70-lecia Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 733KB)

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 546.4KB)

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 469KB)

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru w stanach gotowości obronnych państwa (PDF, 512KB)

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 434.1KB)

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 438.5KB)

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 453.9KB)

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 433.9KB)

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 420.6KB)

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 443.5KB)

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 752.5KB)

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 1.7MB)

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 1012.4KB)

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. (PDF, 503.7KB)

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 439.3KB)

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych (PDF, 3.1MB)

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do „Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Dozorowanego” (PDF, 6.6MB)

Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne oraz pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy nie wykonujących zawodów medycznych  (PDF, 1.3MB)

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii (PDF, 750.4KB)

Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 435.1KB)

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 445.2KB)

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 457.6KB)

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 409.1KB)

Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 429.1KB)

Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 448.5KB)

Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 475.5KB)

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa mających zastosowanie w komórkach organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 1.9MB)

Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 425.3KB)

Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 435.3KB)

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań sądowo-lekarskich. (PDF, 504.3KB)

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 490.6KB)

Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 409.1KB)

Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 66/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2019r. (PDF, 358.4KB)

Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 737.2KB)

Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zaktualizowania składu Zespołu ds. POCT/Point of care testing/ (PDF, 422.6KB)

Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie Kodeksu Pracy (PDF, 327.4KB)

Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 424.6KB)

Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 381.5KB)

Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w zmian do „Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Dozorowanego” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 3.7MB)

Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 410.7KB)

Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 501.4KB)

Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie Kodeksu Pracy (PDF, 318.7KB)

Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 547.6KB)

Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  (PDF, 650.5KB)

Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 461.6KB)

Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 415.9KB)

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na postój taksówek. (PDF, 492.4KB)

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nadzoru Nad Kształceniem Podyplomowym Lekarzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 446.8KB)

Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 333.6KB)

Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 480.1KB)

Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 527.8KB)

Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 761.8KB)

Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie zaktualizowania składu Zespołu ds. Zdarzeń Niepożądanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 617.1KB)

Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. Zdarzeń Żywienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 650.9KB)

Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. Etyki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 796KB)

Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds.  Analizy Przyczyn Odmów Hospitalizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 741.2KB)

Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds.  Zwalczania Bólu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 745.8KB)

Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 18 października 2023r. w sprawie Komisyjnego Stwierdzenia Śmierci Mózgowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 738.6KB)

Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 429.3KB)

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja w Białymstoku (PDF, 984.6KB)

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 19 października 2023r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 7MB)

Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 23 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku (PDF, 772.6KB)

Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 25 października 2023r. w sprawie zmian do „Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Dozorowanego” (PDF, 181.7KB)

Załącznik NR1 do zarządzenia nr 76/2023 z dnia 25 października 2023r. w sprawie zmian do „Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Dozorowanego” (PDF, 3.6MB)

Załącznik NR1 do Regulaminu Parkingu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 76/2023 z dnia 25 października 2023r. w sprawie zmian do „Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Dozorowanego” (PDF, 3.6MB)

Załącznik NR2 do zarządzenia nr 76/2023 z dnia 25 października 2023r. w sprawie zmian do „Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Dozorowanego” (PDF, 3.6MB)

Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 461.3KB)

Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 453.5KB)

Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 484.7KB)

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: „Modernizacji części budynku nr 1 Szpitala na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej” (PDF, 383.3KB)

Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Technologii Medycznych wprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 671.7KB)

Zarządzenie nr 82/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 462.6KB)

Zarządzenie nr 83/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 491.3KB)

Zarządzenie nr 84/2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 736.7KB)

Zarządzenie nr 85/2023 z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na postój taksówek (PDF, 493.6KB)

Zarządzenie nr 86/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 500.6KB)

Zarządzenie nr 87/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 437.3KB)

Zarządzenie nr 88/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: „Modernizacji i rozbudowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Szpitala”. (PDF, 373.7KB)

Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: „Zmiany funkcji budynku dawnego ZPO na potrzeby zespołu poradni specjalistycznych przy ul. Michała Wołodyjowskiego 2/1 w Białymstoku”. (PDF, 387.9KB)

Zarządzenie nr 90/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania personelu łącznikowego wy znaczonego do kontaktu oraz współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 986.6KB)

Zarządzenie nr 91/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: „Modernizacji i przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego, Działu Diagnostyki Obrazowej i sterylizacji oraz systemu chłodzenia rezonansu magnetycznego – diagnostyka i serwis central wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych wody lodowej i klimatyzatorów” (PDF, 429.3KB)

Zarządzenie nr 92/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 474.5KB)

Zarządzenie nr 93/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 9.3MB)

Zarządzenie nr 94/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej r Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 466.5KB)

Zarządzenie nr 95/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zaktualizowania składu Zespołu ds. Zdarzeń Niepożądanych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala W Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 616.6KB)

Zarządzenie nr 96/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 426.9KB)

Zarządzenie nr 97/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 465.4KB)