Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2021

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 411KB)

Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych (PDF, 1.7MB)

Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 434KB)

Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej. (PDF, 527.1KB)

Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2021 (PDF, 426KB)

Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 442.7KB)

Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 130 000 zł netto. (PDF, 3.4MB)  Załącznik 1 (DOCX, 15.3KB)

Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych (PDF, 10.9MB) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2021 (DOC, 32KB)

Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. (PDF, 443KB)

Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 453.8KB)

Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach. (PDF, 1015.9KB)

Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług głównego energetyka. (PDF, 316.8KB)

Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. (PDF, 835.1KB)

Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych. (PDF, 859.8KB)

Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 420.2KB)

Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 02/2021 (PDF, 1.8MB)

Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 08/2021. (PDF, 1.8MB)

Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 93.4KB), Załącznik nr 1 (PDF, 120.3KB), Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 108.6KB) Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 111.8KB)

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 500.3KB)

Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 446KB)

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2021 oraz powołania zespołu spisowego (PDF, 82.5KB) Załącznik Nr 1: Plan inwentaryzacji na 2021 rok. (PDF, 94.4KB)

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 97.9KB)

Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 97.4KB)

Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 436.4KB)

Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 432.4KB)

Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 451.7KB)

Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej pielęgniarki (PDF, 103.1KB)

Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 441.6KB)Załącznik nr 2: Plan pracy (PDF, 55KB)

Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie ustalenia 04 maja oraz 24 grudnia 2021 jako dni wolny od pracy (PDF, 242.7KB)

Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 169.7KB)

Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 167.7KB)

Zarządzenie nr 38 /2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych (PDF, 142.5KB)

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 983.3KB)

Zarządzenie 42/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 62.2KB) Załącznik nr 1 do Zarządzenia  (PDF, 112.5KB) Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 106KB)Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 108.9KB)

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia Bloku Operacyjnego (PDF, 64.8KB)

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku codziennego odczytywania poczty wewnętrznej Szpitala (PDF, 62.1KB)

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej (PDF, 242.8KB)

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 549.9KB)

Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 1MB)

Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Karty resuscytacji” (PDF, 653.7KB) Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2021 – wzór „Karty resuscytacji” (PDF, 640.2KB)

Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weksla In blanco (PDF, 688.3KB)

Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie udostępniania i odpłatności za indywidualną dokumentację medyczną (PDF, 3.4MB)

Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych (PDF, 1.9MB)

Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn (PDF, 1.7MB)

Zarządzenie Nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uaktualnienia wykazu procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta (PDF, 5MB)

Zarządzenie Nr 73 /2021 z dnia 15 września 2021r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza Szpitalnego (PDF, 90.6KB)

Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 97.4KB)

Zarządzenie Nr 75/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. dokumentacji medycznej (PDF, 95.8KB)

Zarządzenie Nr 76/2021 z dnia 24 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds POCT/ Point of care testing/ (PDF, 111.3KB)

Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ (PDF, 46.2MB)

Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. dyslokacji (PDF, 362.2KB)

Zarządzenie Nr 82/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 924.6KB)

Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. zwalczania bólu (PDF, 688.6KB)