Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2021

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2021

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 411KB)

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych (PDF, 1.7MB)

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 434KB)

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej. (PDF, 527.1KB)

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2021 (PDF, 426KB)

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 442.7KB)

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 130 000 zł netto. (PDF, 3.4MB)  Załącznik 1 (DOCX, 15.3KB)

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych (PDF, 10.9MB) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2021 (DOC, 32KB)

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. (PDF, 443KB)

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 453.8KB)

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach. (PDF, 1015.9KB)

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług głównego energetyka. (PDF, 316.8KB)

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. (PDF, 835.1KB)

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych. (PDF, 859.8KB)

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 420.2KB)

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 02/2021 (PDF, 1.8MB)

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 08/2021. (PDF, 1.8MB)

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 93.4KB), Załącznik nr 1 (PDF, 120.3KB), Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 108.6KB) Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 111.8KB)

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 500.3KB)

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 446KB)

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2021 oraz powołania zespołu spisowego (PDF, 82.5KB) Załącznik Nr 1: Plan inwentaryzacji na 2021 rok. (PDF, 94.4KB)

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 97.9KB)

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 97.4KB)

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 436.4KB)

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 432.4KB)

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 451.7KB)

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej pielęgniarki (PDF, 103.1KB)

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 441.6KB)Załącznik nr 2: Plan pracy (PDF, 55KB)

Zarządzenie nr 32/2021 w sprawie ustalenia 04 maja oraz 24 grudnia 2021 jako dni wolny od pracy (PDF, 242.7KB)

Zarządzenie nr 33 2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na najem powierzchnie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego (PDF, 531.4KB)

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 435.5KB)

Zarządzenie nr 35/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 169.7KB)

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 167.7KB)

Zarządzenie nr 37 2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 420.2KB)

Zarządzenie nr 38 /2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych (PDF, 142.5KB)

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 983.3KB)

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 423.8KB)

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 62.2KB) Załącznik nr 1 do Zarządzenia  (PDF, 112.5KB) Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 106KB)Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 108.9KB)

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy pobieraniu opłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wysokości tych opłat (PDF, 740.7KB)

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 474.2KB)

Zarządzenie nr 45 2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 837.5KB)

Zarządzenie nr 46 2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 394.1KB)

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia Bloku Operacyjnego (PDF, 64.8KB)

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 402.3KB)

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku codziennego odczytywania poczty wewnętrznej Szpitala (PDF, 62.1KB)

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej (PDF, 242.8KB)

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 549.9KB)

Zarządzenie nr 53 2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 417.2KB)

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 442KB)

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 433.7KB)

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 437.9KB)

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 436.5KB)

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 418.4KB)

Zarządzenie nr 59 2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 1MB)

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 1MB)

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Karty resuscytacji” (PDF, 653.7KB) Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2021 – wzór „Karty resuscytacji” (PDF, 640.2KB)

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 424.8KB)

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 421.9KB)

Zarządzenie nr 66 2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 423.2KB)

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weksla In blanco (PDF, 688.3KB)

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie udostępniania i odpłatności za indywidualną dokumentację medyczną (PDF, 3.4MB)

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych (PDF, 1.9MB)

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Odleżyn (PDF, 1.7MB)

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uaktualnienia wykazu procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta (PDF, 5MB)

Zarządzenie nr 73 /2021 z dnia 15 września 2021r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza Szpitalnego (PDF, 90.6KB)

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 97.4KB)

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 23 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. dokumentacji medycznej (PDF, 95.8KB)

Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 24 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds POCT/ Point of care testing/ (PDF, 111.3KB)

Zarządzenie nr 77 2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 412.3KB)

Zarządzenie nr 78 2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 415.7KB)

Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 488.5KB) Załącznik nr 2: Plan pracy (PDF, 337.1KB)

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ (PDF, 46.2MB)

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. dyslokacji (PDF, 362.2KB)

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 924.6KB)

Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. zwalczania bólu (PDF, 688.6KB)

Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 474.9KB)

Zarządzenie nr 85 2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 561.1KB)

Zarządzenie nr 86 20211 z dnia 28 października 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 428.5KB)

Zarządzenie nr 87 2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawnie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotny (PDF, 443KB)

Zarządzenie nr 88 2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 415.9KB)

Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 922.6KB)

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. (PDF, 6.9MB)

Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych (PDF, 431.5KB)

Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 919.8KB)

Zarządzenie nr 93 2021 z dnia 09 listopada 2021r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. (PDF, 418.6KB)

Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zgonów (PDF, 552.4KB)

Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 904.4KB)

Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 2.7MB)

Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 921.6KB)

Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 425.1KB)

Zarządzenie nr 99 2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dyslokacji (PDF, 462.6KB)

Zarządzenie nr 100 2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 7 stycznia dniem wolnym od pracy (PDF, 334.8KB)

Zarządzenie nr 101/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych dozorowanych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe za wjazd i parkowanie pojazdów na rok 2022 (PDF, 3.4MB)

Zarządzenie nr 102/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach (PDF, 979.2KB)

Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru „Wykonania Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej w ramach Dostosowania laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” (PDF, 391.1KB)

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 415KB)

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 448.7KB)

Zarządzenie nr 106/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 417.2KB)

Zarządzenie nr 107/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 440.1KB)

Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 918.7KB)

Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 586.9KB)

Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 468.1KB)

Zarządzenie nr 111 2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przekształcenia Oddziału Gastrologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych (PDF, 335KB)

Zarządzenie nr 112 2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ustalenia liczby łóżek na oddziałach. (PDF, 954.8KB)