Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2021

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2021

 

Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych (PDF, 1,7MB)

Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej. (PDF, 527,1KB)

Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2021 (PDF, 426KB)

Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (PDF, 442,7KB)

Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 130 000 zł netto. (PDF, 3,4MB)

Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych (PDF, 10,9MB) Załącznik 1 do zarządzenia Nr 8/2021 (PDF, 93,7KB) 

Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. (PDF, 443KB)

Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 453,8KB)

Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach. (PDF, 1015,9KB)

Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług głównego energetyka. (PDF, 316,8KB)

Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. (PDF, 835,1KB)

Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych. (PDF, 859,8KB)

Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. (PDF, 1,1MB)

Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 02/2021 (PDF, 1,7MB).

Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 08/2021. (PDF, 1,8MB)