Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2022

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2022

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2022

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 459.2KB)

Zarządzenie Nr 2/022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. żywienia (PDF, 99.1KB)

Zarządzenie Nr 3/022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2022 (PDF, 247.7KB)

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 371.2KB)

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 452.2KB)

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 494.7KB)

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 958.1KB)

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 838.8KB)

 

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 837.9KB)

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 831.5KB)

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 814.5KB)

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 809.9KB)

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 849KB)

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2022 powołania komisji spisowej w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 495KB)

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 455.2KB)

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 939.1KB)

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. (PDF, 687.4KB)

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 430.5KB)

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 418.8KB)

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 973.3KB)

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 551.2KB)

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 443.3KB)

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 17 2020 z dnia 4 marca 2020r (PDF, 385.8KB)

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 421.9KB)

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 425.1KB)

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 953KB)

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustanowieni Regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy (PDF, 3.7MB)

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 12 maja 2022r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. (PDF, 565.8KB)

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 451.7KB)

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 999.5KB)

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie 34/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 375.7KB)

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury asortymentu rezerw strategicznych (PDF, 382KB)

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 413.7KB)

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 432.5KB)

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 505.9KB)

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników (PDF, 1.3MB)

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 472.9KB)

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 433KB)

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 976.1KB)

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 446.4KB)

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wydzierżawienie powierzchni z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań sądowo-lekarskich. (PDF, 504.3KB)

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 441.6KB)

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 419.9KB)

Zarządzenia nr 46 2022 w sprawie „Zasad wpisywania zleceń lekarskich” pacjentom hospitalizowanym na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 681.4KB)

Zarządzenie Nr 47 2022 z dnia 5 października 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 434.1KB)

Zarządzenie Nr 48 2022 z dnia 5 października 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 416.8KB)

Zarządzenie Nr 49 2022 z dnia 5 października 2022r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 458KB)

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. (PDF, 2MB)

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 451.9KB)

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 473KB)

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 424.8KB)

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów w Magazynie Ogólnym i Technicznym SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 404.4KB)

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej o przeprowadzenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych s Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 473.7KB)

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 977KB)

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 477.1KB)

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 745.8KB)

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 525.4KB)

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: ,,Modernizacji, remontu i przebudowy części budynku nr 5 w zakresie piętra II i III z przeznaczeniem na Oddział Ortopedyczno – Urazowy i Urologii Onkologicznej i Ogólnej” Etap 1 na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej, programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz uściśleń przyjętych rozwiązań stanowiących podstawę dla wykonania tego zadania. (PDF, 447KB)

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 169KB)

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 446.7KB)

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 445.9KB)

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zaktualizowania składu Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 625.8KB)

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych dozorowanych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe za wjazd i parkowanie pojazdów na rok 2023. (PDF, 2.8MB)

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.  zmieniające zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2021r Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojwódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 3.7MB)

Załącznik 1 (DOC, 32KB)

Załącznik 2 (DOC, 52KB)

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu wypoczynkowych na rok 2023. (PDF, 425.1KB)

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 433.3KB)

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 435.1KB)

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Opieki Zdrowotnej im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 483KB)

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białystoku. (PDF, 413.8KB)