Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2022

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2022

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2022

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 976.1KB)

Zarządzenie Nr 2/022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. żywienia (PDF, 99.1KB)

Zarządzenie Nr 3/022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2022 (PDF, 247.7KB)

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 494.7KB)

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 958.1KB)

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 1.1MB)

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 455.2KB)

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 939.1KB)

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 430.5KB)

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 418.8KB)

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 973.3KB)

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 551.2KB)

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 443.3KB)

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 17 2020 z dnia 4 marca 2020r (PDF, 385.8KB)

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 421.9KB)

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 425.1KB)

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek na oddziałach Szpitala (PDF, 953KB)

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustanowieni Regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy (PDF, 3.7MB)

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 451.7KB)

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 999.5KB)

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury asortymentu rezerw strategicznych (PDF, 382KB)

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 413.7KB)

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 432.5KB)

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników (PDF, 1.3MB)

Zarządzenia nr 46 2022 w sprawie „Zasad wpisywania zleceń lekarskich” pacjentom hospitalizowanym na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (PDF, 681.4KB)