Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2018

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2018

 

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 38.4KB)

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 54.9KB)

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. POCT /Point of care testing/ (PDF, 39.1KB)

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 36.2KB)

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 38.1KB)

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 54.4KB)

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2018 (PDF, 36.9KB)

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 54.9KB)

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości (PDF, 37.3KB)

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 58.9KB)

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 37KB)

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 38.6KB)

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 41/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia analizy działalności komórek organizacyjnych szpitala (PDF, 33.7KB)

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds dyslokacji SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie oddziałów oraz poradni w związku z przebudową i rozbudową obiektów Szpitala (PDF, 36.6KB)

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 38.6KB)

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanej: Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9 z przeznaczeniem na Oddziały Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej (PDF, 64.2KB)

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 37.9KB)

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zwalczania bólu (PDF, 36.3KB)

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania zespołu spisowego (PDF, 50.3KB)

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania zespołu spisowego – Załącznik 1 (PDF, 56.6KB)

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 55.5KB)

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 37.3KB)

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 37.7KB)

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 57.6KB)

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 55.3KB)

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Wersja skrócona (PDF, 84.4KB)

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 1 (PDF, 74.1KB)

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 2 (PDF, 77.3KB)

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 3 (PDF, 69.2KB)

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 54.2KB)

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek (PDF, 33.5KB)

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracowni Hemodynamiki (PDF, 70KB)

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 37.9KB)

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej oraz Równego Traktowania Pracowników (PDF, 120.7KB)

Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej (PDF, 82.2KB)

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przyjęć (PDF, 63.7KB)

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji (PDF, 35.5KB)

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. kolejek oczekujących (PDF, 62.7KB)

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 58.6KB)

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach dyslokowanych (PDF, 65.4KB)

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu z dnia 13 kwietnia 2018 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 61.9KB)

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu z dnia 13 kwietnia 2018 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – Załącznik 1 (PDF, 84.8KB)

Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 38.8KB)

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 37.8KB)

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 30.1KB)

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 1 (PDF, 62.9KB)

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 2 (PDF, 62KB)

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 3 (PDF, 79.1KB)

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 4 (PDF, 82.5KB)

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (PDF, 46KB)

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 60.2KB)

Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.2KB)

Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych (PDF, 72.2KB)

Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 48.5KB)

Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 (PDF, 67.7KB)

Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zbycie ruchomych aktywów trwałych (PDF, 90KB)

Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 61.6KB)

Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 59.5KB)

Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 59.5KB)

Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanej: Przebudowa i rozbudowa budynku nr  12 z przeznaczeniem na Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym (PDF, 64.3KB)

Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 12 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne (PDF, 62.4KB)

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 61.3KB)

Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 61.5KB)

Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63KB)

Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 58.8KB)

Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (PDF, 52.8KB)

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 60.1KB)

Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: Wykonania robót budowlano-montażowo-remontowych realizowanych w ramach rozbudowy szpitala część budynki 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oraz roboty budowlane remontowo-drogowe (PDF, 69.3KB)

Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru: Wykonania robót budowlano montażowo-remontowych realizowanych w ramach rozbudowy szpitala część budynki 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oraz roboty budowlane remontowo-drogowe (PDF, 69.5KB)

Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 70.7KB)

Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 59KB)

Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.5KB)

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.3KB)

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628) (PDF, 68.8KB)

Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zdarzeń niepożądanych (PDF, 42.5KB)

Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62KB)

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.6KB)

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie prowadzenia obowiązkowych analiz : przedłużonych pobytów pacjentów, ponownych nieplanowych hospitalizacji, zgonów, skutków zabiegów w trakcie hospitalizacji, odległych skutków zabiegów, reoperacji, zgonów okołooperacyjnych, częstości i skuteczności podjętych czynności resuscytacyjnych, odmów hospitalizacji, przebiegu i skutków znieczuleń, działań niepożądanych leków, błędów przedlaboratoryjnych, badań powtórzonych (PDF, 52.3KB)

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie prowadzenia obowiązkowych analiz : przedłużonych pobytów pacjentów, ponownych nieplanowych hospitalizacji, zgonów, skutków zabiegów w trakcie hospitalizacji, odległych skutków zabiegów, reoperacji, zgonów okołooperacyjnych, częstości i skuteczności podjętych czynności resuscytacyjnych, odmów hospitalizacji, przebiegu i skutków znieczuleń, działań niepożądanych leków, błędów przedlaboratoryjnych, badań powtórzonych – Załącznik 1 (PDF, 39.8KB)

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie prowadzenia obowiązkowych analiz : przedłużonych pobytów pacjentów, ponownych nieplanowych hospitalizacji, zgonów, skutków zabiegów w trakcie hospitalizacji, odległych skutków zabiegów, reoperacji, zgonów okołooperacyjnych, częstości i skuteczności podjętych czynności resuscytacyjnych, odmów hospitalizacji, przebiegu i skutków znieczuleń, działań niepożądanych leków, błędów przedlaboratoryjnych, badań powtórzonych – Załącznik 2 (PDF, 38.6KB)

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.6KB)

Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. etyki (PDF, 37.3KB)

Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.2KB)

Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. W sprawie eksploatacji pomieszczeń posiadających wentylację mechaniczną z klimatyzacją (PDF, 59.7KB)

Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.4KB)

Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 (PDF, 67.3KB)

Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 69.5KB)

Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.3KB)

Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. sprawie wydawania duplikatów kart do systemu kontroli dostępu na terenie Szpitala (PDF, 62.6KB)

Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1373) (PDF, 64.2KB)

Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628) (PDF, 68.1KB)

Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie aktualizacji tabeli norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony osobistej dla pracowników (PDF, 88.3KB)

Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie aktualizacji tabeli norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony osobistej dla pracowników – Załącznik 1 (PDF, 138.8KB)

Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.2KB)

Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.5KB)

Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.9KB)

Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Zespołu ds. Jakości (PDF, 44.3KB)

Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.3KB)

Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2016 r w sprawie wprowadzenia wzorów druków ankiety satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej w oddziałach i poradniach (PDF, 57.3KB)

Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.8KB)

Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.6KB)

Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. żywienia (PDF, 36KB)

Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PDF, 73.8KB)

Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 22 października 2018r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 68.6KB)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100/2018 z dnia 22 października 2018r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 444KB)

Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem (PDF, 72.6KB)

Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.1KB)

Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej (PDF, 62.4KB)

Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.4KB)

Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanej: Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez modernizację budynku nr 12 (PDF, 65.8KB)

Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii (PDF, 38.8KB)

Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie prowadzenia „Polityki kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu  Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” (PDF, 42.5KB)

Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie prowadzenia „Polityki kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu  Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” – Załącznik 1 (PDF, 82.3KB)

Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych (PDF, 67.5KB)

Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (PDF, 44.5KB)

Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 62.6KB)

Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołana komisji do stwierdzenia śmierci mózgowej pacjenta (PDF, 70.5KB)

Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.4KB)

Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. (PDF, 67.4KB)

Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego (PDF, 30KB)

Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 1 (PDF, 72.8KB)

Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 2 (PDF, 75.1KB)

Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego – Załącznik 3 (PDF, 95KB)

Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.5KB)

Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia „Świadczenie usługi utrzymania higieny, wykonania czynności pomocniczych przy pacjencie oraz usługę transportu wewnętrznego” (PDF, 64.4KB)

Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” (PDF, 66.5KB)

Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.5KB)

Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.6KB)

Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 65.6KB)

Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63KB)

Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 68.1KB)

Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołana komisji do stwierdzenia śmierci mózgowej pacjenta (PDF, 66.1KB)

Zarządzenie nr 126/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 70.9KB)