Jesteś na stronie: Zarządzenia wewnętrzne 2013

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2013

Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Rok 2013

 

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie odbioru wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego (PDF, 207.2KB)

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (PDF, 25.9KB)

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie stosowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) (PDF, 168.3KB)

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 14 000 euro netto (PDF, 172KB)

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2013 (PDF, 25.7KB)

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie transporty sanitarnego (PDF, 266.1KB)

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu sprzętu i wyposażenia po likwidowanej kuchni szpitalnej (PDF, 27.1KB)

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu do odbioru wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego (PDF, 26.4KB)

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu dokumentacji znajdującej się w pomieszczeniu zajmowanym przez Starszego Inspektora ds. Obronności (PDF, 25.6KB)

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/04 z dnia 8 października 2004r. w sprawie składu osobowego Zespołu oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia (PDF, 27.7KB)

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (PDF, 25.2KB)

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących na świadczenia zdrowotne (PDF, 24.8KB)

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących na świadczenia zdrowotne – Załącznik 1 (PDF, 3.2MB)

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na najem/dzierżawę powierzchni Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (PDF, 258.2KB)

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 35.8KB)

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego (PDF, 35.8KB)

Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania inwentaryzacji implantów i narzędzi ortopedycznych przyjmowanych w ramach umów zawartych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku a Wykonawcą (bank implantów) będących na stanie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego (PDF, 26.1KB)

Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji łóżek na Oddziałach szpitalnych (PDF, 159.9KB)

Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu do odbioru wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego (PDF, 169.7KB)

Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania spisu implantów i narzędzi ortopedycznych będących na stanie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego (PDF, 25.3KB)

Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów nici i szwów chirurgicznych na Oddziałach szpitalnych (PDF, 179.8KB)

Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (PDF, 24.5KB)

Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym (PDF, 24.5KB)

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych (PDF, 2MB)

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 12 marca 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (PDF, 33.2KB)

Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania, organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej (PDF, 25.5KB)

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Transfuzjologicznego (PDF, 34.9KB)

Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby bliskiej podczas porodu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala (PDF, 153.1KB)

Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie komisyjnego stwierdzenia śmierci mózgowej (PDF, 25.8KB)

Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji (PDF, 33.7KB)

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 20 marca 2013 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (PDF, 63.7KB)

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku/środków trwałych i wyposażenia oddziałów szpitalnych (PDF, 25.9KB)

Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zrządzenia Nr 36/2011 w zakresie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto (PDF, 104KB)

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki w Oddziale Neurologii – Pododdział Udarowy (PDF, 24.4KB)

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na usługi związane z realizacją spraw ochrony przeciwpożarowej (PDF, 35.2KB)

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentacji księgowej w Szpitalu (PDF, 151.3KB)

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie odbioru wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej w nowo wybudowanym budynku szpitalnym nr 6 (PDF, 62.6KB)

Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych (PDF, 23.3KB)

Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 14 000 euro netto (PDF, 51.7KB)

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 58.9KB)

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala – Załącznik 1 (PDF, 33.2KB)

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala – Załącznik 2 (PDF, 34.3KB)

Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii i Gabinecie Lekarza POZ (PDF, 16.5KB)

Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2013 oraz powołania zespołu spisowego w Szpitalu (PDF, 29.7KB)

Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzorów druków dotyczących leczenia krwią obowiązujących w Szpitalu (PDF, 27.3KB)

Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 06 maja 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 54/2012 z dnia 09.07.2012r. w sprawie określenie częstotliwości i trwania czasu szkoleń w zakresie BHP (PDF, 26.1KB)

Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Gabinecie Lekarza POZ (PDF, 24.2KB)

Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 13 maja 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 36.8KB)

Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (PDF, 36.5KB)

Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko mgr fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (PDF, 36.9KB)

Zarządzenie Nr 48/2013z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru (PDF, 41.1KB)

Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Szpitalu (PDF, 77.3KB)

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie aktualizacji Planu Postępowania Szpitala w Sytuacjach Awaryjnych (PDF, 57.1KB)

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie aktualizacji Planu Postępowania Szpitala w Sytuacjach Awaryjnych – Załącznik 1 (PDF, 95.6KB)

Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie Zespołu do spraw aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej w Szpitalu (PDF, 25.5KB)

Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PDF, 60.1KB)

Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 60-lecia Szpitala (PDF, 63.7KB)

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 34.8KB)

Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (PDF, 66.5KB)

Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP (PDF, 60.8KB)

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego asystenta lekarza w Oddziale Neurologii, Pododdział Udarowy (PDF, 60.5KB)

Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Obliczania Minimalnych Norm Zatrudnienia w Szpitalu (PDF, 27KB)

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 60-lecia Szpitala (PDF, 66.8KB)

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pielęgniarek (PDF, 67.6KB)

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu (PDF, 63KB)

Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji odbioru częściowego pomieszczeń Centralnej Sterylizacji wraz z pomieszczeniami i instalacjami pomocniczymi mającymi bezpośredni wpływ na prawidłową pracę Sterylizacji Szpitala (PDF, 30.6KB)

Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do spraw opracowania zasad w zakresie organizacji pracy, a w szczególności potrzeb sprzętowo-kadrowych w: Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Sterylizatornii, Bloku Operacyjnym oraz Dziale Diagnostyki Obrazowej po przeniesieniu ich do nowowybudowanych pomieszczeń Szpitala (PDF, 29.2KB)

Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek (PDF, 25.9KB)

Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania napraw i serwisowania sprzętu, aparatury medycznej lub urządzeń oraz innego sprzętu i aparatury (PDF, 85.9KB)

Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 09 sierpnia 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 69.1KB)

Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego (PDF, 60KB)

Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych (PDF, 60.3KB)

Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie nadzoru organizacyjno–merytorycznego w Poradniach Specjalistycznych w Szpitalu (PDF, 72KB)

Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 64.4KB)

Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pielęgniarek, położnej i sanitariusza (PDF, 67.6KB)

Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego budynku nr 6 (PDF, 64.7KB)

Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku /środków trwałych i wyposażenia oddziałów szpitalnych/ Szpitala (PDF, 61.1KB)

Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zasad korzystania z noclegów rodziców (opiekunów) dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej (PDF, 94.4KB)

Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 01 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Nr 60/2013 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zakażenia pacjentów Szpitala (PDF, 26.9KB)

Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 01 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Nr 60/2013 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zakażenia pacjentów Szpitala – Załącznik 1 (PDF, 133.9KB)

Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 01 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Nr 60/2013 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zakażenia pacjentów Szpitala – Załącznik 2 (PDF, 93.8KB)

Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 01 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.5KB)

Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 04 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (PDF, 89.8KB)

Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 04 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania rozwiązań logistycznych oraz harmonogramu zadań na okoliczność przeniesienia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej oraz Oddziału Neurologii z budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 (PDF, 29.2KB)

Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 07 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej (PDF, 64.9KB)

Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 09 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntów z przeznaczeniem na płatne parkingi dozorowane na okres 3 lat (PDF, 64.7KB)

Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PDF, 63.2KB)

Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego (termomodernizacja) i końcowego przebudowy przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 w Białymstoku (PDF, 30KB)

Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie w sprawie odbioru przedmiotu umowy na dostawę tomografu komputerowego do Działu Diagnostyki Obrazowej w nowo wybudowanym budynku szpitalnym nr 6 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25 (PDF, 61.2KB)

Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.2KB)

Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko technika fizjoterapii w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym (PDF, 63.1KB)

Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 65.6KB)

Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Załącznik 1 (PDF, 81KB)

Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (PDF, 61.3KB)

Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63KB)

Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (PDF, 63.9KB)

Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. logistyki (PDF, 60.9KB)

Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko diagnosty laboratoryjnego (PDF, 61.5KB)

Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 31 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 91/2012 w sprawie ustalenia liczby łóżek i szczegółowej struktury łóżek szpitalnych w oddziałach Szpitala (PDF, 61.6KB)

Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym (PDF, 65.9KB)

Zarządzenie Nr 94/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej (PDF, 69.5KB)

Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu, wyposażenia i aparatury medycznej do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Wołodyjowskiego 2/1, zakupionego w ramach dotacji pt. „Zakup wyposażenia do komórek organizacyjnych Szpitala w którym hospitalizowane są osoby starsze i niepełnosprawne” (PDF, 60.5KB)

Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu (PDF, 63.4KB)

Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej (PDF, 60.6KB)

Zarządzenie Nr 98/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym (PDF, 61.3KB)

Zarządzenie Nr 99/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PDF, 60.4KB)

Zarządzenie Nr 100/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu (PDF, 62.5KB)

Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu (PDF, 63KB)

Zarządzenie Nr 102/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego Centrali Telefonicznej po wykonanej modernizacji przy ul. M. C. Skłodowskiej 26 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku (PDF, 62.5KB)

Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego czterech dźwigów szpitalnych w budynku nr 1 i nr 5 przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 25 (PDF, 61.1KB)

Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji w celu ustalenia warunków finansowych na rok 2014 do umów cywilnoprawnych (PDF, 57.7KB)

Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego roboty budowlanej polegającej na demontażu, rozbiórce oraz wywozie istniejącej instalacji stacji uzdatniania wody przy ul. M. C. Skłodowskiej 26 w Białymstoku (PDF, 61.4KB)

Zarządzenie Nr 106/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów robót i dokumentacji projektowych związanych z przebudową, rozbudową i remontami obiektów szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 w Białymstoku (PDF, 59.5KB)

Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu (PDF, 61.9KB)

Zarządzenie Nr 108/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (PDF, 63.4KB)

Zarządzenie Nr 109/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Dziale Logistyki (PDF, 63.3KB)

Zarządzenie Nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala (PDF, 63.2KB)